06.09.2023- 08.09.2023 veevarustuse katkestused Ahtme linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et joogiveetorustikuga seotud
tööde tõttu on Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas 
06.09.2023 kella 09.00 -17.00
07.09.2023 kella 09.00- 17.00
08.09.2023 kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Hobuseraua tn- 12, 14, 16