25.03.2023 veevarustuse katkesutus Soonurme külas ja Maidla külas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses elektrikatkestusega veetöötlusjaamades on veevarustuse katkestus
Lüganuse valla Maidla külas ja Soonurme külas

25.05.2023 kuni kella 16.00-ni