29.05.2023 veevarustuse katkestus Purtse külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega 29.05.2023.a  ajavahemikul kella 12.00-15.00
on vesi välja lülitatud Lüganuse vallas Purtse külas
järgmistel kinnistutel:

Oruvahe
Jõe
Jõevälja
Käänu