21.01.2023-22.01.2023 võimalilkud häired veevarustuses Kahula külas ja Kirbulinna tee ääres asuvates kinnistutes

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga
võivad esineda 21.01.2023- 22.01.2023
veerõhu kõikumised Jõhvi valla Kahula külas ning
Kirbulinna tee ääres asuvates kinnistutes