19.01.2023 veevarustuse katkestus Kahula külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga on alates 19.01.2023.a kuni avarii likvideerimiseni
vesi välja lülitatud Jõhvi vallas, Kahula  külas