05.12.2022 võimalikud häired Sonda aleviku veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et 05.12.2022 lülitatakse tööst välja
Lüganuse valla Sonda alevikus Rahvamaja veetöötlusjaam

Seoses sellega palume oma klientidelt kohest tagasisidet kui esineb veerõhu langust.