05.12.2022- 09.12.2022 võimalikud häired Püssi linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 05.12.2022- 09.12.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Püssi linnas