30.11.2022 võimalikud häired Jõhvi linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et 30.11.2022 kella 10.30-12.00
teostatakse plaanilisi tuletõrjehüdrantide katsetusi.
Seoses sellega võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis
Jõhvi linnas