15.11.2022 veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega on
15.11.2022 kella 12.00- kuni avarii likvideerimiseni
vesi välja lülitatud Kiviõli linnas
järgmistel aadressidel:

Küttejõu tn- 5, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25