15.11.2022 võimalikud häired Järve linnaosa ja Järve, Peeri, Täkumetsa külade veevearustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde
läbiviimisega 15.11.2022 kella 21:00 kuni 22:00
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Toila valla Järve külas
Toila valla Peeri külas
Toila valla Täkumetsa külas