09.11.2022 veevarustuse katkestus Ahtme linnaosas (Hobuseraua tn)

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas 
on 09.11.2022 kella 09.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Hobuseraua tn- kõik majad