27.10.2022 võimalikud häired Jõhvi linna, Järve linnaosa ja Järve küla veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et 27.10.2022 kella 10.00-16.00
teostatakse plaanilisi tuletõrjehüdrantide katsetusi.
Seoses sellega võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas,
Toila valla Järve külas ja
Jõhvi linnas