28.09..2022 veevarustuse katkestus Peeri ja Täkumetsa külades ning Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses
joogiveesüsteemide hooldustöödega
28.09.2022 kella 09.00 -17.00
on vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Sinivoore tn- 7, 9, 11, 13, 16
Outokumpu tn- 15, 17, 19

Ning Toila valla Peeri ja Täkumetsa külades