19.09.2022- 23.09.2022 võimalikud häired Kiviõli linna veevarustuses


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 19.09.2022- 23.09.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kiviõli linnas