13.09.2022 avariiline veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogivee torustiku
avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega
Jõhvi linnas on 13.09.2022
ajavahemikul 09.00 -16.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel: 

Oru põik- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8