16.09.2022 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 16.09.2022 kella 09.00- 15.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Vaarika tn- 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31
Kirde tn- 9
Põllu tn -10