16.09.2022 veevarustuse katkestus Savala ja Uniküla külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  plaaniliste elektrivõrgu
hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu Savala veetöötlusjaamas on
16.09.2022 ajavahemikul kella 10.30– 15.30
vesi välja lülitatud Lüganuse vallas, Savala külas ja Uniküla külas