12.09.2022- 16.09.2022 võimalikud häired Püssi linna ja Ahtme linnaosa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 12.09.2022- 16.09.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Püssi linnas
Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas