05.09.2022-09.09.2022 võimalikud häired veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 05.09.2022- 09.09.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Jõhvi linnas
Jõhvi valla Edise külas
Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas
Lüganuse alevikus
Lüganuse valla Soonurme külas