25.08.2022 avariiline veevarustuse katkestus Soonurme külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  Elektrilevi OÜ avariiliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
25.08.2022 prognoositavalt kuni  kella 15.15
vesi välja lülitatud

Lüganuse vallas, Soonurme külas