31.08.2022 veevarustuse katkestus Sonda alevikus (Laane veetöötlusjaama klientidel)

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses veetöötlusjaama hooldustööde läbiviimisega on vesi välja lülitatud
31.08.2022 ajavahemikul 09.00- 14.00
Lüganuse valla Sonda alevikus, Laane tn veetöötlusjaama klientidel
Peale veevarustuse taastamist võib esineda joogivees normi piires jääkkloori.