02.09.2022 veevarustuse katkestus Kukruse linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses 
joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega
Kohtla- Järve linna Kukruse linnaosas
02.09.2022  kella 09.00- 12.00
on vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Võsa tn- 14, 16, 21, 23, 24, 25, 28, 33, 35, 39