24.08.2022 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 24.08.2022 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Pargi tn- 27c, 33a, 39, 54, 55a