22.08.2022-26.08.2022 võimalikud häired Kiviõli linna ja Järve linnaosa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 22.08.2022- 26.08.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kiviõli linnas
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas