18.08.2022 veevarustuse katkestus Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
on 18.08.2022 kella 09.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Ehitajate-  126a, 126b, 126c, 128, 128j, 130a