18.08.2022 veevarustuse katkestus Kahula külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 18.08.2022 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Jõhvi valla Kahula külas
järgmistel aadressidel:

Kirbulinna tee- 2, 6, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 25, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 50, 52

Kinnistud: Soome, Meene, Rootsi, Paravälja, Serva, Silla, Vahtra, Ingeri, Mõisa, Kasesalu