10.08.2022 avariiline veekatkestus Savala ja Uniküla külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses puurkaevu avariiga ja avarii tagajärgede likvideerimisega on 10.08.2022 kuni avarii likvideerimiseni vesi välja lülitatud Lüganuse valla Savala ja Uniküla külades (Savala puurkaevu klientidel).