16.08.2022 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 16.08.2022 kella 09.00- 12.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Kaasiku tn- 26, 26a, 30, 30b, 30d, 30e