15.08.2022-19.08.2022 võimalikud häired Püssi linna ja Järve linnaosa veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 15.08.2022- 19.08.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Püssi linnas
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas