08.08.2022 - 12.08.2022 võimalikud veevarustuse häired Jõhvi linnas, Jõhvi vallas, Lüganuse vallas ja Kohtla-Järve linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 08.08.2022- 12.08.2022 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis:

Jõhvi linnas
Jõhvi valla Edise külas
Lüganuse valla Lüganuse alevikus
Lüganuse valla Soonurme külas
Kohtla- Järve linna Sompa linnaosas