05.08.2022 veevarustuse katkestus Kiviõli linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud tööde läbiviimisega on 05.08.2022 kella 09.30- 12.00
vesi välja lülitatud Lüganuse vallas Kiviõli linnas järgmistel aadressidel:

Lepa tee 18, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37;
Niidu tn 3, 4, 5, 5a, 7a, 8, 9a, 10, 11, 12, 13.