27.07.2022 avariiline veekatkestus Jõhvi vallas Edise (Aiandi) külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et avariiliste elektrivõrgu
remonditööde läbiviimise tõttu 27.07.2022 ajavahemikul 16:30 kuni avarii likvideerimiseni on vesi välja lülitatud Jõhvi vallas Edise (Aiandi) küla kõikides majades.