26.07.2022 võimalikud veevarustuse häired Alutaguse vallas ja Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas.

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 26.07.2022 ajavahemikul 09:00 kuni 17:00 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis:

Alutaguse valla klientidel, kelle veega varustamine toimub Kurtna- Vasavere magistraaltorustikust;
Tabori tn;
Liiva tn.