25.07.22 - 29.07.22 võimalikud veevarustuse häired Jõhvi vallas ja Kiviõli linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 25.07.2022- 29.07.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Jõhvi valla Kahula külas
Jõhvi valla Kose külas
Jõhvi valla Sompa külas
Kiviõli linnas