19.07.2022 veevarustuse katkestus Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas
on 19.07.2022 kella 09.00 -17.00 vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Lehola 8.