13.07.2022 veevarustuse häired Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et avariiliste elektrivõrgu remonditööde läbiviimise tõttu  13.07.2022  võib ajavahemikul 10:00 kuni avarii likvideerimiseni esineda häireid veevarustuses (rõhu langus ning muutused veekvaliteedis) Kohtla-Järve linna Kukruse linnaosas.