18.07.22 - 22.07.22 võimalikud häired veevarustuses Püssi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 18.07.2022-22.07.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Püssi linnas