18.07.2022 veevarustuse katkestus Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas
on 18.07.2022 kella 09.00 -16.00 vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Jaaniku 34, 36