14.07.2022 võimalikud häired Jõhvi valla Pauliku küla veevarustuses(veerõhu kõikumised)

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et plaaniliste elektrivõrgu
hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumplas
14.07.2022  ajavahemikul kella 10.00 – 16.00
võivad esineda häired (veerõhu kõikumised)
Jõhvi vallas, Pauliku külas.