13.07.2022 veevarustuse katkestus Järve linnaosas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses
joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega
Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
on 13.07.2022 kella 09.00 -17.00
vesi välja lülitatud järgmistel aadressidel:

Ehitajate tn-  126a, 126b 126c, 128, 128j, 130a