06.07.2022 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 06.07.2022 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Rakvere tn- 40,42