04.07.2022- 08.07.2022 võimalikud häired veevarustuses


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 04.07.2022-08.07.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas
Toila valla Järve külas