29.06.2022 veevarustuse katkestus Sonda alevikus (Metsa tn. puurkaevu klientidel)

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  plaaniliste elektrivõrgu hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
29.06.2022 ajavahemikul kella 09.30– 14.00
vesi välja lülitatud Lüganuse vallas, Sonda alevikus
Metsa tn puurkaevu klientidel.