28.06.2022 veevarustuse katkestus Savala külas ja rõhukõikumised Savala ja Uniküla külades

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  seoses Savala puurkaevu rekonstrueerimistöödega 28.06.2022
ajavahemikul kella 10.00 –15.00
on vesi välja lülitatud
Lüganuse valla Savala külas järgmistel klientidel:

Kaare tn- 2
Maidla tee- 55

Samal ajal võib esineda veerõhu kõikumisi
Lüganuse valla Savala külas ja Uniküla külas