28.06.2022 veevarustuse katkestus Savala külas ja Uniküla külas


OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses Uniküla Vesi puurkaevu rekonstrueerimistööde läbiviimisega on vesi välja lülitatud
28.06.2022 ajavahemikul 10.00-15.00
Lüganuse valla Savala ja Uniküla külades (endistel MTÜ Uniküla Vesi puurkaevu klientidel)