29.06.2022 veevarustuse katkestus Soonurme külas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et  plaaniliste elektrivõrgu
hooldus- ja remonditööde läbiviimise tõttu joogivee pumbajaamas on
29.06.2022 ajavahemikul kella 08.45– 12.45
vesi välja lülitatud Lüganuse vallas, Soonurme külas