27.06.2022 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 27.06.2022 kella 09.00- 17.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Tartu mnt- 11, 15a
2. Tartu põik- 5