20.06.2022-22.06.2022 võimalikud häired Püssi linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 20.06.2022- 22.06.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Püssi linnas