30.05.2022-03.06.2022 võimalikud häired Kiviõli linna veevarustuses

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide
hooldustööde läbiviimisega 30.05.2022-03.06.2022
võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Kiviõli linnas