25.05.2022 veevarustuse katkestus Jõhvi linnas

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveetorustikuga seotud
tööde läbiviimisega on 25.05.2022 kella 09.00- 16.00
vesi välja lülitatud Jõhvi linnas järgmistel aadressidel:

Rahu tn- 13, 15, 15a, 16, 17, 18, 19
Kutse tn- 4a
Jaama tn- 23a